Opleidingen en registraties

Mijn opleidingen

  • Psychologie, klinisch (Universiteit Utrecht, 2008)
  • Hypnotherapie en psychosociale therapie (HBO+, Academie Hypnos Bussum, 2019)
  • PSBK Psychosociale Basiskennis (HBO SHO/CPION, Academie Hypnos Bussum, 2016)
  • Relatietherapie (HBO+, Academie Hypnos Bussum, 2016)
  • Mindfulness (MBSR/MBCT)/ACT (HBO+ Academie Hypnos, 2016)

Registraties en erkenningen

Ik ben aangesloten bij:

  • de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH)
  • de koepelorganisatie RBCZ, het register van beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg
  • de stichting SCAG in het kader van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (Wkkgz)

Hierdoor is Praktijk Sol gebonden aan een beroepscode en kwaliteitsborging door bijscholingsverplichtingen, intervisie, supervisie, tucht- en klachtenregeling en gebonden aan het inschakelen van een onafhankelijke klachtfunctionaris en geschillencommissie bij klachten.